İradeyi Güçlendirmek İçin Neler Yapılabilir ?

2 min


90

İrade Nedir?

İradeyi Güçlendirmek İçin Neler Yapılabilir ? sorusunu cevap aramazdan önce iradenin tanımını bilmek gerek.

Genel olarak kelime anlamı; seçmek, tercih etmek, yönelmek, karar vermek ya da istemek anlamlarına gelmektedir. İradeyi güçlendirmek içine neler yapılabilir kısmına geçmeden önce irade hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum. Bir başka ifadeyle irade; Allah’ın ya da insanın önündeki seçeneklerden birisini seçip belirlemesi veya tercihte bulunması olarak tanımlanır. İrade ruh bilimciler açısından ise kontrol dışı bir güç olarak da tanımlanmıştır.

Hiçbir insan yaratılış itibariyle iradeli ya da iradesiz olarak doğmamaktadır. İrade denilen kavram toplumsal olaylar ve edinilen bilgilerden meydana gelir. İrade denilen kavramın en temel iki bileşeni olmaktadır ki bunlar; karar verme ve tercih etme ile bunların neticesinde meydana gelen eylem olmaktadır. Bunlardan karar verme ve tercih etme aşamasında insanlar istedikleri şeyleri eğer eyleme dönüştürürse işte o zaman iradesini kullanmış olmaktadır. İradeli olmak tabiri insanların bu seçimlerini özgürce ve rahatça yaptığı ve eylemde bulunduğu kısımlar için kullanılan bir tabirdir.

Eğer seçimlerinizi yapar fakat bu alanda herhangi bir eylemde bulunmazsanız işte burada da irade eksikliği ya da irade zafiyeti denilen tabir ortaya çıkmaktadır. İrade eksikliğinde insanlar hep kendilerini eksik hissetmekte ve kalitesiz bir yaşam sürmektedirler. İnsanlar için iradenin en önemli etkisi, insana çevresini kontrol etme ve yönetme imkanı tanımasıdır. Aslında hayatımızda ki pek çok konuda iradeye ihtiyacımız olmaktadır. Mesleğimizi seçerken, işimizi seçerken, okulumuzu seçerken, arkadaşlarımızı ya da eşimizi seçerken kısaca irade hayatımızın merkezindedir.

Burada sizlerle paylaşacağım en önemli cümlem şu olacaktır: Doğmamız elimizde değildir, tabi ölmemizde fakat iradeli olmak ve bu doğrultuda kaliteli bir yaşam sürebilmek elimizdedir. Bu sebeple önümüzdeki imkanları çok iyi değerlendirmeli ve doğru kararlar da bulunmalıyız.

MERAK EDENLER İÇİN :   4K Teknolojisi ve 4K Ne Demek

İradenin bir diğer boyutu olan eylemde ise; seçtiğimiz tercihler başkaları tarafından gözle görülmeyebilir ya da algılanmayabilir, oysa eğer tercihlerimizi eyleme dökersek artık tercihlerimiz herkes tarafından gözlenir olmaktadır. Bu sebeple yapılan tercihler kadar eylemlerde çok büyük bir önem arz etmektedir. Peki irade kaça ayrılır, milli irade nedir, külli irade nedir şimdi de bunlardan bahsedelim?

Milli İrade Nedir?

Milli İrade denilen kavram; Milli Egemenlikle birlikte Atatürk’çü öğretimin en temel kavramlarından birisidir. Milli irade nedir sorusunun cevabı ise; irade kavramı bazen bireyler için bir anlam ifade edebildiği gibi, bazen de bir toplum ya da millet içinde bir anlam ifade etmektedir. İşte burada bir millete ait ortak bir anlamı ifade eden iradeye de Milli İrade denmektedir.

Bazen birçok milleti yok olmanın eşiğinden döndüren ve yeniden tekrar devlet olmayı sağlayan bir güç vardır. İşte bu güç o milleti bir düşünce, ideal, hedef ve hareket noktasında bir araya getiren milli irade gücüdür. Başta biz olmak üzere birçok millet milli irade sayesinde kedisini yeniden hayatta bulmuş ve egemenliğini sürdürmüştür.

Külli İrade ve Cüzi İrade Nedir?

Külli irade Cenab-ı Allah’ın bir sıfatıdır. Çünkü Allah her konuda ve alanda mutlak bir irade sahibidir. O’nun iradesini kısıtlayan ya da tehdit edecek olan başka hiçbir irade söz konusu dahi değildir. Yani kısaca bizim hiçbir şekilde kontrol edemediğimiz ve tamamen Allah’ın takdirinde olan iradeye külli irade denilmektedir.

Cüzi irade nedir sorusuna gelince, insanın istediği gibi ve dilediğince hareket etme hakkıdır diyebiliriz. Kısaca herhangi bir şeyi yapmak ya da yapmamak hususunda insanın seçme ve tercih etme hakkıdır. Mesela iyi ve kötü davranışlar yer yüzünde olmakla birlikte, insan bunlardan hangisini yapacağına ya da seçeceğine kendisi karar verir. İşte bu kararlarında insanın doğru kararı alabilmesi noktasında irade gücü devreye girer.

MERAK EDENLER İÇİN :   Beyin Geliştirme Egzersizleri

İrade Zayıflığı Nedir?

Bazen yoğun iş hayatı, bazen de psikolojik sorunlarımız nedeniyle normal vakitte almayacağımız bazı yanlış kararlar alırız. Bazen de irademize hakim olamayarak hiç istemediğimiz davranışlarda bulunuruz. En çok da yoğun stres altında iken bu tarz yanlış kararlar alır ve yanlış tercihlerde bulunuruz. Yapılan yanlışlıklar ve tercihler irade zayıflığı olarak nitelendirilmektedir.

İradeyi Güçlendirmek İçin neler Yapılabilir?

Aslında insan hep yeni şeyler öğrenmek ve bir şeyler başarmak ister. Fakat bir türlü karar verip de bu düşüncelerini gerçekleştirmeye başlayamaz. İşte sizlere güçlü bir irade için bir kaç altın öğüt verelim.

  • İlk önce sizi strese sokan olaylarla başa çıkmanın ve stresinizi yok etmenin yollarını öğrenin.
  • Tasarladığınız ve yapmak için karar aldığınız planlarınıza sahip çıkmanın yollarını öğrenin. İradeyi güçlendirmek için çok önemli bu adım.
  • Düzenli uyuyun ve kendinize meditasyon yapın. Düzenli spor ve beslenme olmazsa olmazlardandır. Bunlar sizi doğru hedefe ulaştıracaktır.

Şimdi her yazımdan sonra kendinize sormanız gereken sorular bölümüne geldik.

iradeli insan için irade güçlendirme duası var mıdır ?

irade zayıflığı nasıl yenilir ?

irade kontrol testi nelerdir ?

iradeli insan davranışları normal insanlardan ne gibi farklılık gösterir. ?

iradesizlik nedir ve iradeli bir insanla arasında çok fark var mı ?

iradesizlik tedavisi mümkün müdür ?

iradeli insanda irade meditasyonu nedir. Kimler için daha sağlıklı olur. ? 

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

90
editor

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir