Endüstri Mühendisliği Nedir ? İş İmkanları ve Maaşları

3 min


104

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Nedir ? İş İmkanları ve Maaşları nasıldır? Çağımızın yıldızı parlayan mesleklerinden biri; endüstri mühendisliğidir. Üretimin olduğu her yerde var olan ve bu varoluşu sürdürecek olan endüstri mühendisleri için gelecek oldukça umut vaat edicidir. Çünkü insan, makine ve üretim evreninde, her daim endüstri mühendisliği çalışmalarına ihtiyaç duyulacaktır.

Endüstri mühendisliği, kıt olan kaynaklardan oluşturulmuş olan sistemlerin tasarımının yapılmasını, işletilmesini, yönetiminin yapılmasını ve bu oluşturulmuş sistemlerin, kapasitesi ile rekabet gücünü arttırmaya çalışan bir mühendislik çeşididir. Burada bahsedilen kıt kaynaklar; hammadde, iş gücü, sermaye, makine, bilgi ve benzeridir. Endüstri mühendisliği çalışmaları ile bu kıt kaynaklar ile ürün ve hizmetlerin maksimum bir verim ile üretimi ve dağıtımı yapılmaktadır. İçinde, malzeme, insan ve makinenin olduğu sistemlerde verimliliği sağlamak esastır. Bu nedenle, endüstri mühendisliği çalışmalarında, minimum maliyet ile maksimum yarar sağlamak mesleğin temel kuralları arasında yer almaktadır.

Endüstri mühendisliği, birçok bilimsel çalışmanın bir arada yapıldığı bir meslektir; matematiksel modelleme yapabilme, analitik düşünebilme ve yaratıcı olup bu yaratıcılık ile becerilerini çalışmalarına yansıtabilme çalışmalarını bir arada gerçekleştirir. Bu yönü ile endüstri mühendisliği bir bilim dalı olma özelliği taşır. Endüstri mühendisi iş alanları tüm bu yetkinliklere sahip kişilere ihtiyaç duymaktadır.

endüstri mühendisliği nedir
endüstri mühendisliği nedir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endüstri mühendisliği için olmazsa olan; matematiktir. Matematiksel hesaplama yeteneği olmayan kişiler için bu meslek doğru bir tercih değildir. Bir diğer olmazsa olmaz ise; analitik düşünme kabiliyeti ve bu kabiliyet ile liderlik edebilme potansiyelidir. Karşılaştıkları olaylara ya da durumlara, yeni ve farklı bir bakış açısıyla bakamayan, yeni yöntemler ve fikirler ortaya koyamayan kişiler için de bu meslek doğru bir tercih olmayacaktır. Bu nedenle; endüstri mühendisliği mesleğini icra etmek isteyen kişilerin, kendilerini bu yönde geliştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, sürekli öğrenmeyi hedeflemek, sürekli yeni bilgilerin arayışında olmak ve tüm bunları yaparken teknolojiden geri kalmayarak çağa ayak uydurmak gerekmektedir.

MERAK EDENLER İÇİN :   Fizyoterapi Ne İş Yapar? Fizyoterapist İş İmkanları

Endüstri Mühendisi İş Alanları

Endüstri mühendisi iş alanları oldukça geniştir. Çünkü içinde bütünleşik çalışmaları barındırır. Bu bütünleşik çalışmaların öğeleri; insan,  makine, donatı, enerji ve hammaddedir. Tüm bu bütünleşik unsurlar ile bir sistem kurulur ve bu sistem sürekli olarak iyileşmeyi, gelişmeyi ve verimliliği sağlamak amacı ile geliştirilir.

Sistemlerin kurulmasında, uygulanmasında ve analiz edilmesinde görev yapan meslek dalı endüstri mühendisliğidir ve sürekli olarak bir devinim halindedir; bilgiler sürekli güncellenirken her geçen yıl yeni bir uzmanlık alanı oluşur. Endüstri mühendisi iş alanları ve çalışma alanlarına ve görevlerine bakacak olursak:

  • Üretim süreci planı yaparlar,
  • Düşük maliyet ile üretimin gerçekleşmesi için gerekli teçhizatın seçimini yaparlar,
  • Üretimde verimliliği arttırmak için çalışanlarla da ilgilenirler ve iş bölümü yaparak iş emirlerini hazırlarlar,
  • Karar alıcıların yani yöneticilerin karar almalarını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için veri hazırlarlar,
  • Ürün ya da hizmetin dağıtım yönetimini ve planını hazırlayarak uygulamaya koyarlar.

Endüstri Mühendisi Ne İş Yapar?

Endüstri mühendislerinin çalışma alanları da oldukça geniştir ve hemen hemen her sektörde çalışabilmektedirler. Endüstri mühendisi ne iş yapar sorusunun cevabı oldukça çeşitlidir.
Kamu sektöründe çalışan endüstri mühendisleri, Bilim ve Sanayi Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, KOSGEB gibi ve daha birçok kamu kuruluşunda çalışabilmektedir.
Bankacılık sektöründe çalışan endüstri mühendisleri; risk yönetimi alanlarında çalışabilmekte ayrıca genel müdürlük ve müfettiş yardımcılığı yapabilmektedir.
Otomotiv sektöründe çalışan endüstri mühendisleri; kalite yönetimi, insan kaynakları, üretim planlama gibi birçok alanda iş sahibi olabilmektedir.

endüstri mühendisliği sıralama
endüstri mühendisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazılım ve bilişim sektöründe çalışan endüstri mühendisleri; iş analisti, yazılım analisti gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Bu alandaki endüstri mühendisi ihtiyacı oldukça fazladır.
Danışmanlık sektöründe ise; analist olarak endüstri mühendislerine sıkça ihtiyaç duyulmaktadır.
Ayrıca, ülkemizde fazlaca bulunan, hızlı tüketim malları üreten firmalarda da endüstri mühendisi ihtiyacı vardır. Üretimden dağıtıma, fabrikanın her alanında çalışılma fırsatı bulunmaktadır.

MERAK EDENLER İÇİN :   Polis Olmak İçin Gerekenler. Polis Olmak İçin Şartlar

Yukarıda sayılmayan daha birçok iş kolunda endüstri mühendisi ihtiyacı yaşanmaktadır, bu nedenle bu meslek dalı şimdinin ve geleceğin mesleğidir.

Endüstri Mühendisliğinin Gerekliliği

Gelişen teknoloji ve artan rekabet ortamı nedeni ile endüstri mühendisliği çalışmaları yapmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Piyasada, aynı ürün veya hizmetlerin çeşitliliği artmıştır, bu nedenle aynı sektördeki firmalar, bir adım daha öne geçebilmek için yeni yönelimlerde bulunmak ve verimliliklerini arttırmak için hızlı kararlar alarak yeni sistemler oluşturma mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bu mecburiyet, endüstri mühendisliği mesleğinin yıldızını parlatmaktadır. Yani; varlıklarını devam ettirmek isteyen firmaların olmazsa olmazı; endüstri mühendisliği çalışmalarıdır.

Endüstri Mühendisi Taban Puanı

Endüstri mühendisliği bölümü, üniversitelerin genelinde yüksek puanlar arasında değişmektedir. Endüstri mühendisi taban puanları 2018 verilerine göre, en yüksek taban puanı, 518,69256 puan ile İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’ne aittir. En düşük taban puan ise 248,68804 puan ile Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne aittir.

Endüstri mühendisi taban puanı özel üniversitelerde; en yüksek 522,71465 puan ile Koç Üniversitesi’ne ve en düşük 247,06148 puan ile İstanbul Gedik Üniversitesi’ne aittir.

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

104
editor

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir