Beyin Fırtınasını Hiç Böyle Okudunuz mu ?

3 min


88

Beyin Fırtınası Nedir?

Belirli bir konu üzerinde var olan fikirlerin değerlendirilerek; ortaya son derecede yararlı bir durumun çıkarılması amacı güdülmesine beyin fırtınası adı verilmektedir. Beyin fırtınası içerisinde var olan grubun farklı farklı çözüm seçeneklerini de ortaya çıkarması da gerekmektedir. Aynı zamanda da herhangi bir probleme dayalı olarak da harekete geçilerek; en uygun çözüm yöntemlerinin ortaya konulması konusunda da etkili bir yöntem olarak adlandırılmaktadır. Beyin fırtınası dahilinde bir araya gelecek olan grupların en uygun çözüm yöntemini daha kısa süre içerisinde bulunması durumu da söz konusu olabilmektedir. Problem hakkında daha fazla çözüm önerisi ortaya konulabilecek ve en uygun olanları da bu suretle ortaya konulabilecektir.

Beyin fırtınasının yapıldığı esnada birkaç kriter baz alınmaktadır.  İlk aşamada tartışma içerisinde özgün fikirleri ortaya koymakla ve bu fikirleri herhangi bir kaygı taşımadan da sunabilmektedir. Aynı zamanda da tüm önerilerin kendi aralarında tartışılması ve uygun olup olmadığı konusunda da fikir birliğini de ortaya koymaktadır. İkinci aşamada da gruptan olan kişilerin tüm değerlendirmeleri beraberce baz alınarak; en uygun sonuçları doğurup doğurmayacağına da bakılabilmektedir. Herhangi bir tenkit ortaya konulmadan meydana gelecek olan bu durum son aşamada da tam olarak belirlenmektedir. Üçüncü aşamada ise tüm kişilerin son derecede gerçekçi olan görüşleri tek bir noktada toplanarak değerlendirilmeye alınacaktır. Bu suretle de beyin fırtınası etkili bir biçimde tamamlanacaktır.

Beyin Fırtınası Tekniği

Beyin fırtınasının gelişmesi ve sonuç alınması noktasında farklı farklı beyin fırtınası tekniği unsurları kullanılabilmektedir. Gordon tekniği ile işlemsel yaratıcılık ön planda yer almaktadır. Problem hakkında da herhangi bir katılımcının bilgi sahibi olması söz konusu olmamaktadır. Farklı ve tamamen zıt özelliklere sahip olan kişilerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan söz konusu beyin fırtınası uygulaması içerisinde grup üyelerinin benzer düşünce tarzına sahip olması ön planda yer alan bir amaçtır. Bu uygulamalar kapsamında da kişilerin yaratıcılıkları ön planda yer almakta ve bir şey bulmak adına da analiz içerisinde bulunacaklarını da ifade etmekte olan bir uygulama olarak ifade edilebilmektedir.

Gordon yönteminin yanı sıra Delphi yöntemi de birlikte giden ve aynı zamanda da birbiriyle de çelişen düşünceleri bir arada toplamak adına beyin fırtınasını gerçekleştirecek olan bir uygulama olarak adlandırılmaktadır. Böylelikle de tamamen farklı fikirlerden bir uyum yaratmayı amaç haline getirerek; en doğru olanı bulmaya çalışmak üzerine kurulu bir sistem seçeneği olarak da ifade edilebilmektedir. Alex Osborn tarafından geliştirilen bir yöntem olarak ifade edilen beyin fırtınasının etkili bir fikir yaratma yöntemi olarak ifade edilmektedir. Düşüncelere engel konulmadan açıkça ifade edilmesini sağlayacak olan bu yöntem belli bir kurallara dayansa da herhangi bir limit konulmamaktadır.

"<yoastmark

Beyni Fırtınası Yöntemi Nasıl Belirlenir?

Beyin fırtınasının meydana gelmesinden önceki zaman diliminde farklı farklı yollar izlenebilmektedir. Bu yollar genel olarak farklı fikirlere sahip olmak adına da gerçekleştirilebilmekte olan bir durumdur.

Beyin fırtınasına dair yöntemleri hayata geçirmek adına da hareket edecek olan kişilerin ilk aşamada orta büyüklükte bir odayı kullanmaya başlamasıdır. Bu odada herhangi bir dikkat dağıtıcı unsurlar da bulunmamalıdır. Katılım sağlayacak olan kişilerin genel olarak dikkatlerinin tek bir noktada toplanması adına bu tip bir yol izlenebilmektedir.

Beyin fırtınasına katılım sağlayacak olan kişilerin alanlarında uzman olmaları da gerekmektedir. Aynı zamanda da bu kişilerin beyin fırtınası toplantısı öncesinde söz konusu toplantı hakkında da bilgiye sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya katılacak olan kişilerin fikirlerinin herhangi bir biçimde absürt olarak kabul edilmesi gibi durumlar söz konusu olmamalıdır. Herkesin fikirlerine saygı duyulacak bir ortam da yaratılmaya gayret edilmelidir.

Beyin Fırtınası Yöntemi

Fikir üretme süreci belli bir zaman diliminde gerçekleştirilir. Sonrasında ise ortaya çıkan fikirlerin değerlendirilmektedir.

Fikirlerin değerlendirilmesi esnasında; ele alınan fikirlerin daha da geliştirilmesi durumu da gündeme gelebilmektedir. Beyin fırtınası yöntemi içerisinde yer alan ana hususlardan biri de toplantıyı yöneten ve yönlendiren kişi; bu hususta gerekli izinleri de verebilmektedir. Ancak ana soruna odaklı olan bu fikirlere yenilerinin eklenmesi de aşamalı bir durum olarak görülebilmektedir. Beyin fırtınası süreci bu şekilde gerçekleşebilecek ve en uygun sonucun elde edilmesi durumu da öne çıkabilecek türde kendini gösterebilmektedir.

 

MERAK EDENLER İÇİN :   Pozitif Enerji Nedir ? Pozitif Enerji Veren Taşlar

Beyin Fırtınası Konuları Neler Olabilir?

Beyin fırtınası herhangi bir konu dahilinde gerçekleştirilebilmekte olan bir süreç olarak da görülebilmektedir. Bu aşamada da beyin fırtınası konuları önceden belirlenebilmektedir. Her konunun uzmanı bu beyin fırtınasında işlenebilecek olan konular içerisinde yer alabilecek ve etkili çözüm önerileri ya da fikirleri dahilinde de hareket etmeleri sağlanabilecektir. Buna bağlı olarak da önemli ölçüde fayda sağlayabilecek tarza var olan bir uygulama olarak kendini gösterebilecektir. Kişilerin tartışarak yeni fikirleri meydana getirecekleri bu süreç tıkır tıkır işleyecek ve belli bir zaman dilimi dahilinde de hayata geçirilebilecektir. Bu aşamada da fikirlerin ve yöntemlerin muazzam bir sonuç sağlaması konusunda da ideal bir tercih olduğu da gözlemlenebilecektir.

Beyin Fırtınası Konuları
Beyin Fırtınası Konuları

Beyin fırtınasının hemen hemen her uygulandığı zaman dilimlerinde mümkün mertebe en iyi şartlar da ortaya konulabilmektedir. Beyin fırtınası örnekleri kapsamında da son derecede ideal bir uygulama olduğu gözlemlenmektedir. Genel olarak çözüm odaklı olarak ortaya çıkan bu uygulamalar; uzmanları içermesinden ve kurallar dahilinde gerçekleştirilmesinden ötürü mutlak bir sonucu da ortaya koyabilmektedir. Bu sayede de herhangi bir zaman diliminde de tercih edilerek; toplantı havasında sürdürülebilecek olan yöntemlerin başında yer almaktadır. Karar alma ya da yeni fikirler sunma fırtına sonrasında meydana gelebilecek olan durumların başında yer alabilecektir. Bu noktada fazlasıyla çözüm odaklı ve sorunsuz bir biçimde işleyen yöntemler olarak da kendini gösterebilen bir seçenektir.

Şimdi her yazımdan sonra kendinize sormanız gereken sorular bölümüne geldik.

girişimcilik fikirlerini kullanarak bunları yapabilir miyim?

problem çözme teknikleri beni başarıya ulaştırır mı ?

girişimci iş fikirleri örnekleri konusuna ne kadar vakıfım?

ters beyin fırtınası diye bir şey var mı ?


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

88
editor

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir