İç Dünyamızda Benlik Saygısı Nedir ?

2 min


81

Benlik Nedir?

Benlik kavramı; insanı kendisi yapan ve onu başkalarından farklı kılan en temel etken olmaktadır. Bir başka ifade olarak da kendilik terimi de kullanılmaktadır.Benlik kavramında çok terimler vardır. Benlik Algısı , Benlik Saygısı, süper benlik… gibi. Alt benlik, tam benlik gibi daha başka çeşitleri de mevcut olan benlik kavramını biraz daha açalım. Farklı farklı birçok tanımı yapılabilen bu kavram, daha değişik bir ifadeyle; özne olarak ben kavramının, nesne statüsünde olan ben kavramı hakkında düşünce belirtmesidir. Son yılların en gözde kuramlarından olan benlik kavramı, incelenme tarihi olarak çok eskiye dayanmayan ve günümüze yakın bir geçmişe sahiptir.

Psikolojik açıdan ele alındığında benlik kavramı oldukça geniş ve derin bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bir kere her bir insanın kendisi farklı bir dünya iken, birde bunların alt dünyalarının incelenmesi ve ortaya çıkarılması çok daha karmaşık bir hal almaktadır. Bütün bunlardan olsa gerek ki benlik algısı nedir gibi sorularda dahi bilim dünyası tam bir fikir birliği edememiş ve farklı teoriler ortaya koymuşlardır.

Sosyal kimlik kuramı adı verilen bir kurama göre, iki çeşit benlik kavramı bölümü mevcuttur. Bunlardan birincisi kişisel kimlik olup, insanların kişilik özelliklerini yansıtmaktadır. İkincisi ise sosyal kimlik olup, insanların ait olduğu toplumu, dinini, okuduğu okulu ve her tür sosyal aktivitesini içermektedir.

Benlik Algısı Nedir?

Doğuştan itibaren ve çevre faktörüyle de birlikte hemen hemen 2 yaşlarından itibaren oluşmaya başlayan olumlu ya da olumsuz olarak gelişebilen, kişinin kendisiyle ilgili algılarının bütünü benlik algısı nedir sorusunun cevabı olmaktadır. Çocuklar için daha bebeklikten itibaren en önemli faktör ailesi ve çevresi olmaktadır. Eğer çocuk ailede ve çevresinde fiziki şiddete maruz kalıyorsa benlik algısı da bu şekilde gelişmektedir. Yine bunun tam tersi olayda da benlik algısı gayet olumlu yönde gelişim göstermektedir. Okul çağına gelmiş çocuklarda ise artık aile kadar önemli ve etkili olan yeni bir etken vardır ve bu etken okul ve arkadaş çevresi olmaktadır. Olumlu benlik algısının gelişmesi için çocukların destekleyici, güven, sevgi ve saygı ortamların ihtiyacı olmaktadır.

MERAK EDENLER İÇİN :   Küçük Şeylerle Mutlu Olmak

Alt Benlik Nedir?

İnsanların ihtiyaçlarını istedikleri anda karşılayan ve tatmin olmalarını sağlayan, zevk ilkesi prensibine göre çalışan benliğe alt benlik denilmektedir. Yapısal kuram teorisi insan zihnini üç ana bölüme ayırmaktadır. Bunlar; alt benlik, ego ve süper ego şeklindedir. Bunlardan süper ego da aynı alt benlik gibi bilinçdışı çalışmaktadır. Fakat süper ego sosyal açıdan uyarılan vicdanları ve etiksel davranışları kapsamaktadır, bu yönüyle alt benliğe karşı davranış sergiletmektedir.

Ayna Benlik Nedir?

İnsanların başkalarının gözünde ne ise gerçekte de o olduklarını kabul ettikleri benlik kuramına ayna benlikdenilebilmektedir. Bu şekilde bakıldığında insanların karşısına çevresini yansıtan ve çevreden ayrı düşünülemeyen bir kişi profili çıkmaktadır. Bu görüşte temel dayanak ve hareketleri belirleme aracı, başkalarının bizim hakkımızdaki düşünceleri ve bizden beklentileri olmaktadır.

Super Benlik Kuramı Nedir?

Benlik kuramı konusunda birçok kişi fikir belirtmiştir. Bu kişilerden birisi olan Super’e göre ise; bir insan meslek seçmekle, o ana kadar ki geliştirmiş olduğu kendisini algılama biçimini yani öz kavramını uygulamaya koyabilmiş olmaktadır. Herhangi bir mesleki seçim sırasında ‘ben kimim’ sorusuna verdiği cevap çok önemli olmaktadır. Mesela insanın ben çok atletiğim ve bu nedenle iyi bir sporcu olabilirim demesi, süper benlik kuramı’ nın temel felsefesi olarak açıklanabilir.

Benlik Saygısı Geliştirme Etkinlikleri Nelerdir?

  • Hiçbir zaman kendi yaşantınızı başkalarının yaşam standartlarıyla kıyaslamayın.
  • Kendinizin elde ettiği küçük ya da büyük hiç fark etmez, başarılarınıza odaklanın ve kendinizi takdir edin.
  • Kendinize gerçekçi hedefler koyun ve kazanacağınıza ilk önce kendiniz inanın.
  • Geçmişte yaşadığınız başarısızlıklara ve hayal kırıklıklarına gülüp geçin ve onlara asla takılıp kalmayın. Benlik saygısı geliştirme etkinlikleri açısından en önemli etmenlerden birisi de hatalarla yüzleşmek ve onları geride bırakıp ileriye odaklanmaktır.
  • Sağlığınıza ve kendinize iyi bakın
  • Kendinizi her daim önemli bir pozisyonda görün ve daha birçok iş başaracağınıza inanın.
MERAK EDENLER İÇİN :   Sınav Kaygısı Nedir ? Sınav Kaygısı Nasıl Yenilir ?

 

Şimdi her yazımdan sonra kendinize sormanız gereken sorular bölümüne geldik.

benlik algısı testi var mı ?

olumlu benlik algısı etkinlikleri nelerdir?

benlik algısında bozulma durumu hangi hallerde daha çok açığa çıkar ?

olumlu benlik algısı nasıl gelişir ?

özgüven ve benlik saygısı arasında ne gibi ilişki vardır?

ideal benlik her insanda aynı mıdır?


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

81
editor

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir